Kayseri´de memurluktan ihraç edilenlerin listesi
 
Orhan Düzgün,  Kayseri eski Valisi
Mustafa Arı        Vali Yardımcısı   Kayseri
Gökhan Azcan  Vali Yardımcısı   Kayseri,
İ. Ethem Kazak  Akkışla Kaymakamı         Kayseri
Yasin Tikdağ       Hacılar Kaymakamı         Kayseri
Engin Uysal        Tomarza Kaymakamı     Kayseri
Metin Esen        Yahyalı Kaymakamı         Kayseri
Erciyes Üniversitesi´nde ise isimle şöyle oldu:
Abdullah Sacid Örengül                                Araştırma Görevlisi         Hukuk Fakültesî/Kamu Hukuku Böujmü/Devletler Umumi Hukuku Anabilim Dalı
Adnan Kara Cüz                                              Doçent Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilimler Ve Türkçe Eğitimi Bölümü/Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Ahmet Candan Durak Profesör Tıp Fakültesi/Dahilitıp Bilimleri Sölümü/Radyoıoji Anabilim Dalı
Ahmet Erdinç    Profesör              Fen Fakültesi/Fizîk Bölümü/Genel Fizik Anabilim Dalı
Ahmet Menkü  Profesör              Tip Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Beyin Ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
Ali Ulusoy Öğretim Görevlisi      İletişim Fakultesi/Gazetecilik Bolümü/Genelgazetecilik Anabilim Dalı
Alim Hüseyin Dokumacı               Araştı Rma Görevlisi       Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Ayşe Kaçar Bayram         Araştı Rma Görevlisi       Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bolümü/Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı/
Bayram Akarsu Doçent Eğitim Fakültesi/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
Cüneyt Berkdemir Profesör       Fen Fakültesi/Fizik Bölümü/Atom Ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı
Çağrı Şakalar Doçent      Tıp Fakültesi/Temeltıp Bilimleri Bölümü/Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Erdal Canıyılmaz Yardımcı Doçent            Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği Bölümü/Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı
Esma Kaya Doçent          Tıp Fakültesi/Temeltıp Bilimleri Bölümü/Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Faruk Aşlakcı Araştı Rma Görevlisi           İletişim Fakültesi/Radyo, Sinema Ve Televizyon Bölümü/Fotoğrafçıuk Ve Grafik Anabilim Dalı
Fehmi Taşdemir Öğretim Görevlisi          Mustafaçıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu/Elektrik Ve Enerji Bölümü/Gaz Ve Tesisatı Teknolojisi Pr.
Ferhattaşkın Doçent      Fen Fakültesi/Fizik Bölümü/Atom Ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı/
Hacı Aktaş Doçent           Fen Fakültesi/Matematik Bölümü/Matematiğin Temelleri Ve Matematik Lojik Anabilim Dalı/
Hacı Mehmettaşçı Doçent           İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesî/İktî5at 8ölümü/İktisat Politikası Anabilim Dalı
Hakan Büyükoğlan Doçent          Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Halil Akbulut Araştı Rma Görevlisi            Tıp Fakültesi/Cerrahitıp Bilimleri Bölümü/Anesteziyoloji Ve Reanimasyonanabilim Dalı
Halilibrahim İnan Yardımcı Doçent           Mühendislik Fakültesi/Harita Mühendisliği Bölümü/Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı
Halit Canatan     Profesör              Tıp Fakültesi/Temeltıp Bilimleri Bölümü/Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Haşan Basri Ulusoy Doçent         Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Hatice Özbilge   Profesör              Tıp Fakültesi/Temeltıp Bilimleri Bölümü/Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Hûlyagöknar Yardımcı Doçent    Kayseri Meslek Yûksekokulu/Pazarlama Ve Dış Ticaret Bolü Mü/Dış Ticaret Pr.
İbrahim Özdoğru Profesör          Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Kardiyoloji Anabilim Dalı
İsmail Marulcu  Yardımcı Doçent              Eğitim Fakültesi/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
İsmet Öztürk     Yardımcı Doçent              Mühendislik Fakültesi/G1da Mühendisliği Bölümü/Gıda Bilimleri Anabilim Dalı
Kamil Aydın Profesör     Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği Bölümü/Yapı Anabilim Dalı
Kazım Keşlioğlu                Profesör              Fen Fakültesi/Fizîk Bölümü/Katıhal Fiziği Anabilim Dau
Kemalatîk Profesör        Mustafaçıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu/Elektrik Ve Enerji Bölümü/
Mahmut Özdevecioğlu Profesör              İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü/Yönetim Ve Organizasyon Anabilim Dau
Mehmet Ard1çlıoğlu Profesör   Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği Bölümü/Hidrolik Anabilim Dau
Mehmet Fatih Sönmez Profesör              Tıp Fakültesi/Temeltıp Bilimleri Bölümü/Histolojî Ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Mehmet Güngör Kaya  Profesör              Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Kardiyoloji Anabilim Dau
Metin Aydın Araştırma Gö Revlisi            İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/5iyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü/Yönetim Bilimleri Anabilim Dau
Metin Aytekin  Doçent Tıp Fakültesi/Temeltıp Bilimleri Bölümü/Tıbbi Biyoloji Anabilim Dau
Murat Çobaner                Doçent Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği Bölümü/Hidrolik Anabilim Dau
Murat Sever      Doçent İktisadî Ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü/Siyaset Ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı
Mustafa Dağ      Araştırma Görevlisi         Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü/Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı
Mustafa Denizhan Yıldırım Yardımcı Doçent        Diş Hekimliği Fakültesi/Klinik Bilimler Bölümü/Pedodonti Anabilim Dalı
Mustafa Kuçükaydın Profesör   Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Böujmü/Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı/
Mustafa Özyurt               Araştırma Görevlisi         Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü/Elektro Manyetik Alanlar Ve Mikrodalgatekniği Anabilin
Mustafa Tutak  Doçent Mühendislik Fakültesi/Tekstil Mühendisliği Bolümü/Tek5til Bilimleri Anabilim Dau
Mustafa Yaşar   Araştırma Görevlisi         Edebiyat Fakültesi/Rus Dili Ve Edebiyatı Bölümü/Rus Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Mustafa Yıldırım Yardımcı Doçent            Mühendislik Fakültesî/Makine Mühendisliği Eölümü/Mekanik Anabilim Dalı
Necdet Yaşıt Araştırma Görevlisi              Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü/Yakınçağ Tarihi Anabilim Dau
Drkjn Ka Aı*.;İtan          Öğretim Görevlisi            Tomarza Mu5tafa Akıncıoğlu Meslek Yuksekokulu/İnşaat Bölümü/Yapı Denetimi Pr.
 
 
Osman Abdurrahman Etöz         Doçent Diş Hekimliği Fakültesi/Klinik Bilimler Bölümü/Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı/
Osman Canko   Profe5ğr              Fen Fakültesi/Fîzik Bölümü/Matematiksel Fizik Anabilim Dalı
Özlem Erkal        Araştırma Görevlisi         Hukuk Fakültesi/Kamu Hukuku Bolümü/Milletlerarası Hukuk Anabilim Dal!
Ramazan Dündar             Öğretim Görevlisi            Mustafaçıkrıkçıoğlu Meslekyüksekokulu/Elektrik Ve Enerji Bölümü/Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Pr.
Recep Düzgün  Doçent İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat Bölümü/İktisatteorisi Ve İktisat Tarihi Anabilim Dau
Rüksan Büyükoğlan        Araştırma Görevlisi         Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
Sabri Kaya           Yardımcı Doçent              Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü/Elektromanyetik Alan Ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Da
Salih Kuk             Profesör              Tıp Fakültesi/Temeltip Bilimleri Bölümü/Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dau
Sancar Bulut Doçent      Seyrani Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
Sedat Sezen Araştı Rm A Gö Revli Si       Tıp Fakültesi/Temeltip Bilimleri Bölümü/Tıbbi Biyoloji Anabilim Dau
Selçuk Erkaya Doçent    Mühendislik Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği Bölümü/Bilgisayar Destekli Tasarım Anabilim Dalı
Sema Şahin Araştırma Görevlisi                Diş Hekimliği Fakültesi/Klinik Bilimler Bölümü/Endodonti Anabilim Dalı
Serdar Sakin Doçent      Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı/
Sevil Aydın Öğreti M Gö Revlisi Adalet Meslek Yüksekokulu/Hukuk 8ğlümû/Adalet Pr.
Süleyman Demirci           Profesör              Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü/Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı/
Süleyman Yazar Profesör            Tıp Fakültesi/Temeltip Bilimleri Bölümü/Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı
Şakir Batmaz Profesör   Edebiyat Fakültesiaarih Böujmü/Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı
Tahir Ay Ata Doçent       Kayseri Meslek Yüksekokulu/Motorlu Araçlar Ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü/
Talip Özdoğ An Araştı Rma Görevlisi       Edebiyat Fakültesiaarih Bölümüaakınçağ Tarihi Anabilim Dalı
Vakkasyeğrim   Araştı Rma Görevlisi       Hukuk Fakültesi/Kamu Hukuku Bölümü/Ceza Ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
Yahya Orçun Zorba         Doçent Diş Hekimliği Fakültesi/Klinik Bilimler Bölümü/Re5toratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı
Yıldı Ray Şişman               Profesör              Diş Hekimliği Fakültesi/Klinik Bilimler Bölümü/Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı
Yusuf Patat        Araştı Rma Görevlisi       Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Kulak, Burun, Boğaz Hastalıklar! Anabilim Dalı
 
Abdullah Gül Üniversitesi´nden ise isimler şöyle oldu:
Asuhan Aygün  Uzman Yönetim Biümleri Fakültesi/Ekonomi Bölümü/
Bekir Çakıldere Okutman            Yabancı Diller Yüksekokulu//
Davut Akt Aş Yardımcı Doçent   Yabancı Diller Yüksekokulu//
Leyıa Çinar Araştırma Görevlisi  Mühendislik Fakültesl/Ftektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü/
Murat Çıtır Doçent          Mühendislik Fakültesi/Malzeme Bilimi Ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü/
Mustafa Öz Doçent        Yönetim Bilimleri Fakültesi/İşletme Bölümü/
Resulözdemir Uzman    Rektörlük//
Rıdvan Aşçı Uzman         Rektörlük//
Savaş Alpay Profesör     Yönetim Bilimleri Fakültesi/Ekonomi Bölümü/
Serhat İnan Araştırma Görevlisi                Eğitim Bilimleri Fakültesi/Yabancı Diller Eğitimi Bölümü/İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı
Ünal Şen Doçent             Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü/
Yusuf Hakan İştahlı Araştı Rma Görevlisi               Yönetim Bilimleri Fakültesi/İşletme Bolümü/
 
 
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner143